Dokładamy wszelkich starań, by dane użytkowników odwiedzających sklep www.leeclat.com były bezpieczne i zapewniamy, że są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. Zbieramy tylko i wyłącznie dane potrzebne nam do zrealizowania określonych, zaakceptowanych przez Twoje zgody celów. Wszelkie powierzane nam dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Przechowywujemy je w postaci umożliwiającej identyfikację Ciebie nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Masz prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych w każdej chwili poprzez kontakt z nami. 

 

 1. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.leeclat.com   oraz Administratorem Danych jest firma:

LE ECLAT Justyna Deneka

UL. Juliana Konstantego Ordona 7B/83

01-237 Warszawa

tel. +48501666853 , email: contact@leeclat.com

NIP:5391515342, REGON:386891497

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas priorytetem. Wszelkie informacje (za wyjątkiem plików cookies) są pobierane wyłącznie poprzez dobrowolne zgody udzielone przez Ciebie.

 1. Dane osobowe – cel i zakres zbierania danych

Abyś mogła/mógł w pełni korzystać ze sklepu www.leeclat.com  a w szczególności dokonać zakupu, niezbędne jest wypełnienie rubryki z danymi osobowymi umożliwiającymi realizację zamówienia, tj. wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy w stanie przygotować i wysłać zamówionych przez Ciebie produktów. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Możemy też poprosić o odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Nie musisz wyrażać zgody na otrzymywanie tych informacji – jest ona dobrowolna. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Aby dostarczyć zamówienie do Ciebie korzystamy z usług firm kurierskich, dlatego Twoje dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. 

 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom pośredniczącym w realizacji Twojego zamówienia, tzn. dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług w chmurze lub też dostawcom płatności on-line. Z każdym z tych podmiotów zawieramy umowę, by zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych:

 • Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz do ograniczenia ich przetwarzania w dowolnym momencie.
 • Masz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Okres przechowywania i przetwarzania danych:

 • Twoje dane potrzebne do zrealizowania zamówień będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do realizacji zakupów, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat od złożenia przez Ciebie zamówienia, jeśli złożyłaś/-eś zamówienie jako klient niezalogowany. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, będziemy mieć dane dotyczące Twoich starych zamówień do chwili, aż nie usuniesz swojego konta.
 • Dane przetwarzane w celach marketingowych otrzymane przez nas na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do chwili, aż wycofasz swoją zgodę.
 1. Pliki cookies

   

Termin „plik cookie” używany w Polityce prywatności opisany jest w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dot. przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Pliki cookies zapisywane i przechowywane są na urządzeniu użytkownika w celu zindywidualizowania doświadczenia użytkownika na odwiedzanej stronie internetowej.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ……..

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • dopasowania treści w sklepie www.leeclat.com do indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • rozpoznania urządzenia użytkownika oraz utrzymania jego sesji na każdej podstronie sklepu,
 • zapamiętania zawartości koszyka,
 • tworzenia statystyk umożliwiających analizę i ulepszanie funkcjonalności sklepu.

Stosujemy trzy rodzaje plików cookies:

 • cookies “sesyjne” – przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika aż do czasu wylogowania, opuszczenia sklepu lub wyłączenia programu obsługującego sklep.
 • cookies “stałe” – przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony parametrami plików cookies lub też do momentu usunięcia ich przez użytkownika.
 • cookies “analityczne” – dzięki nim poznajemy Twój sposób interakcji ze sklepem i jego zawartością i możemy lepiej zorganizować jego układ. Dowiadujemy się też o typie strony, z jakiej zostałaś/-eś przekierowana/-y, oraz Twojej liczbie odwiedzin i czasie wizyty na www.selfiestore.pl. Na podstawie tych informacji nie rejestrujemy Twoich danych osobowych, jedynie dane, które służą do opracowania statystyk korzystania ze sklepu.

Możesz za pomocą ustawień oprogramowania na swoim urządzeniu zmienić parametry wykorzystywania i przechowywania plików cookies. Ograniczenie zbierania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje sklepie www.leeclat.com .

Tu znajdziesz informacje, jak zmienić ustawienia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach:

 1. Postanowienia końcowe

   

 • Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.selfiestore.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia również odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL).
 • Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem .